Naše historie

Pivovar Heřman ve Vladislavi najdete ve stejnojmenném městysi nedaleko okresního města Třebíč. Navazuje na tradici Panského pivovaru, jehož historie sahá až do 16. století. Od roku 2014 se zde opět vaří pivo a v provozu je i pivovarský hostinec.

Spokojené zákazníky má pivovar zejména na Vysočině a jižní Moravě, naše řemeslně vyráběné nefiltrované a nepasterizované pivo dodáváme příležitostně i v rámci celé České republiky a nově i do zahraničí.

Historie 1556 - 1940

O historii zdejšího pivovarnictví se bohužel dochovalo jen velice málo písemných zmínek. V prvních záznamech z 16. století se dočteme, že občané pivo vařili ve vlastním pivovaru, který stál v místech mostní váhy. Byla to dřevěná budova se zazděným měděným kotlem na 6 sudů. Odtud se pivo v kádích dováželo do tehdejší vladislavské radnice, kde se pivo chladilo a stáčelo. Ze záznamů je zřejmé, že pivo bylo vařeno z pšenice a ječmene.

Obecní pivovar asi moc peněz nevynášel, a tak se hledal nájemce. Ze zápisů z 19. století se dozvídáme, že pivovar měl pronajatý pan Jan Šmarda, který platil roční nájem 240 zlatých a 30 věder piva, roku 1873 pak pivovar od obce koupil. 19. července 1872 bylo uděleno povolení ke zřízení nového pivovaru ve dvoře stavení čp. 46. Ještě téhož roku se započalo s výstavbou, která trvala přibližně dva roky. Pivovar vystavěl a vlastnil Jan Šmarda, majitel hostince v městysi Vladislav. Šmardův rod vlastnil pivovar až do počátků první republiky, poté jej odkoupil pan Abeles, zdejší majitel továrny na umělá hnojiva. Pivovar za dob pana Šmardy a Abelese měl v pronájmu pan František Nikodém, který zde pracoval jako sládek.

Za okupace byl provoz pivovaru pozastaven a již nebyl obnoven.

Mezidobí

Po válce pak přišlo znárodnění a v této době pivovar již nezadržitelně pustnul, protože se o něj nikdo nestaral. Dalšímu využití začal sloužit až koncem 50. let, kdy zde lidové družstvo Jednota vybudovalo prodejnu potravin a o několik let později prodejnu domácích potřeb; ty zde fungovaly až do první poloviny 90. let. Mezi lety 1960–1970 bylo v administrativní budově několik bytů a dokonce i škola. V průběhu 70. a 80. let bylo v pivovaru kromě Jednoty provozováno ještě kadeřnictví, řeznictví nebo výcvikové středisko Jednoty. Také zde fungovala klubovna Svazarmu, fotokroužek a hudební škola.

V roce 1997 pivovar koupila firma Vlados, která zrekonstruovala a obnovila prodejny potravin a domácích potřeb. Ještě téhož roku přistoupil nový majitel ke zbourání administrativní budovy. Důvod byl prostý, za dlouhá léta chátrání se stavba dostala do tak žalostného stavu, že už ji nešlo zachránit. Nový majitel měl záměr tuto budovu vystavět znovu a provozovat v ní ubytovací a restaurační zařízení, bohužel však k tomu nikdy nedošlo. Potraviny zde fungovaly do roku 2008 a prodejna domácích potřeb ještě o něco déle. Tato firma se časem dostala do likvidace a pivovar se stal předmětem konkurzního řízení. Věřitelé, jimž objekt připadl, o majetek po řadu let nejevili zájem a celý areál dále chřadnul. Od věřitelů jej v roce 2012 odkoupila rodinná firma Pivovar Heřman, spol. s. r. o.

Obnovení tradice
a současnost

Po získání všech potřebných povolení byly v roce 2013 zahájeny stavební práce, potřebné k instalaci nové technologie.

Prostory bývalé varny nebyly pro zástavbu technologie vhodné, objekt byl v době pořízení velmi zchátralý a prostorově naprosto nevyhovující potřebám malého pivovaru.

Z dochovaných prostor původního pivovaru byl využit jeden ze dvou ležáckých sklepů, kde dnes zrají naše ležáky v moderních chlazených nerezových tancích, do prostoru původní lednice byla zabudována technologie varny, spilka, výrobník chladu se zásobníky vody a sklady surovin, obalového a provozního materiálu.

Dnes si jen velmi obtížně dovedeme představit, že v dobách činnosti původního pivovaru byl celý prostor lednice každou zimu plně zaskladněn kvádry ledu, který byl vytěžen ze zamrzlé řeky Jihlavy, protékající v těsné blízkosti pivovaru. Tato zásoba musela pivovaru vystačit na chlazení piva po celou následující sezónu, vedle toho v dobách dávno minulých zásoboval pivovar ledem i hostince, do kterých dodával pivo.

Výroba piva v obnoveném pivovaru byla zahájena v létě roku 2014.

V prostorách historické sladovny vznikl útulný pivovarský hostinec, kde si hosté mohou pochutnat na našich výborných ležácích.

První reklama

Ochutnejte

Aktuální nabídka

Pivo

Výčep

Láhve / sudy

Světlý ležák 11°

Vídeňský ležák 12°

Bavorský ležák 12°

Tmavý ležák 13°